English below.                                                                                                                          Kreativiteten stammer fra min mors side hvor der er flere kunstnere nu og tilbage i tiden. Jeg har da også tegnet og malet lige siden jeg har kunnet holde på en blyant.                        Som ung blev jeg optaget på designskolen (kunst) og fuldførte med en bachelorgrad 4 år senere.                                                                                                                                      Derefter har jeg arbejdet for flere kendte danske virksomheder, magasiner og ugeblade på Free-lance bacis.                                                                                                                      Sideløbende underviste jeg på Designskolen i en del år.                                                      Der har også været et meget spændende designprojekt i Bolivia, for det Danske Handelskammer, hvor jeg besøgte flere fabrikker. Målet var at finde de mest velegnede til en produktion. Det medførte en del rejser til Bolivia og et videre samarbejde med nogle af de Bolivianske virksomheder.                                                                                                      I en del år havde jeg en butik med brugskunst, hvor jeg bl.a. solgte mine egne fotocollager.

Jeg har altid arbejdet med design, form og farver og været i gang med mange opgaver.

Men, på trods af det, har jeg altid brændende ønsket mig at kunne bruge al min tid på kunsten.                                                                                                                                    Det er muligt nu og jeg er startet på fuld tid. Jeg arbejder meget med digital kunst, som giver kreative muligheder, der ikke er muligt ved at male på et lærred. Jeg arbejder også med maleri/collage i acryl på lærred.                                                                        Inspiration: Mange arbejds år som designer med utallige rejser til Milano, Firence og Paris. Facionshow, catwalk, smukke modeller, smukke stoffer og smukke farver.              Begejstring for de fantastiske værker af de gamle mestre i malerkunsten, hvor jeg bruger elementer i collagerne, som herved fremtræder i en anden billedkomposition som smukke drømmeagtige figurer.                                                                                                                  Især har jeg ofte besøgt Paris, flere gange årligt og helt tilbage fra i 80´erne, hvor der stadig var ”rigtige” pariserinder at se på gaderne.                                                                      Jeg var samler fotografier af de letpåklædte damer i Paris. Disse var alle steder i de velkendte boder langs Seinen. Jeg anvender dem i mine collager som er nostalgiske blik tilbage i et romantiseret billede af livet i Paris.                                                                          Mine fotocollager på lærred, er næsten alle unika (kun 1 print af hver). De bliver lavet professionelt hos en underleverandør som gicleé print på lærred med ramme.                   De er UV behandlet og farvebestandige.                                                                            Tusind tak for interessen.                                                                                                      Med venlig hilsen Käthe Fog

The creativity comes from my mother's side, where there are several artists now and back in the day.                                                                                                                  I have drawn and painted ever since I could hold on a pencil.                                        As a young woman, I was admitted to the design school (art) and graduated with a bachelor's degree 4 years later.                                                                                    After that, I have worked for several well-known Danish companies, magazines and weeklies on Free-lance bacis.                                                                                          At the same time, I taught at the School of Design for a number of years.                There has also been a very exciting design project in Bolivia, for the Danish Chamber of Commerce, where I visited several factories. The goal was to find the most suitable ones for a production. This led to a number of trips to Bolivia and further collaboration with some of the Bolivian companies.                                                                              For a number of years I had a shop with applied art, where I, among other things, sold my own photo collages.                                                                                                      I have always worked with design, shape and colors and have been involved in many tasks.                                                                                                                              But, despite that, I have always wanted to spend all my time on art. It is possible now and I have started full time.                                                                                               I work a lot with digital art, which offers creative possibilities that are not possible by painting on a canvas. I also work with painting/collage in acrylic on canvas. Inspiration: Many years of work as a designer with countless trips to Milan, Florence and Paris. Fashion show, catwalk, beautiful models, beautiful fabrics and beautiful colors. Enthusiasm for the fantastic works of the old masters in the art of painting, where I use elements in the collages, which appear in another image composition as beautiful dreamlike figures.                                                                                                               I have often visited Paris, several times a year and all the way back from the 80s, when there were still "real" Parisian woman to be seen on the streets. I was a collector of photographs of the lightly dressed ladies in Paris. These Were everywhere in the well-known stalls along the Seinen. I use them in my collages, which are nostalgic looks back in a romanticized picture of life in Paris.                                                               My photo collages on canvas are almost all unique (only 1 print of each). They are made professionally by a subcontractor as a giclée print on canvas with a frame. They are UV treated and color resistant.                                                                            Thank you very much for your interest. Sincerely, Käthe Fog