English below. Det kreative stammer fra min mors side, hvor der er flere kunstnere nu og tilbage i tiden. Når jeg husker tilbage, har jeg tegnet og malet lige siden jeg har kunnet holde på en blyant. Som 16 årig søgte jeg optagelse på designskolen (kunst) og fuldførte med en bachelorgrad 4 år senere. Jeg har arbejdet for flere kendte danske virksomheder og magasiner som designer og altid haft meget travlt. Jeg vendte også tilbage til Designskolen for at undervise, så jeg underviste der, i en årrække. Jeg havde (efterfølgende) et meget spændende designprojekt i Bolivia, for det Danske Handelskammer hvor jeg besøgte flere fabrikker der for at finde de mest velegnede til en produktion, så jeg var i Bolivia en del gange. Efterfølgende arbejdede jeg videre med nogle af de Bolivianske virksomheder. I 10 år havde jeg en butik med brugskunst, hvor jeg bl.a. solgte mine egne fotocollager. Jeg har altid arbejdet med design, form og farver og altid været i gang med opgaver. På trods af at jeg altid har været fuldt optaget af mit arbejde, har jeg altid brændende ønsket mig at kunne bruge al min tid på kunsten. Det er muligt nu og jeg er startet for ca 1 år siden på fuld tid. Jeg arbejder nu med digital kunst, som giver mange kreative muligheder der ikke er muligt ved at male på lærred, men jeg arbejder også med maleri/collage i acryl på lærred. Inspiration: Mange arbejdsår som designer med utallige rejser til Milano, Firence og Paris. Facionshow, catwalk, smukke modeller, smukke stoffer og smukke farver. Begejstring for de fantastiske værker af de gamle mestre i malerkunsten, specielt 1800-1900 tallets kunstnere, hvor jeg bruger elementer i collagerne, som herved fremtræder i en anden billedkomposition som smukke drømmeagtige figurer. Især har jeg ofte besøgt Paris, flere gange årligt og helt tilbage fra 80´erne, hvor der stadig var ”rigtige” pariserinder at se på gaderne. Jeg var samler af de tidligere pikante fotografier af letlevende damer i Paris. Disse hang alle steder i de velkendte boder. Nu bruger jeg dem i i nogle af mine collager som er nostalgiske blik tilbage i et romantiseret billede af livet i Paris. Mine fotocollager er alle unika (kun 1 tryk af hver) der bliver lavet professionelt hos en underleverandør som gicleé print på lærred med ramme. Billederne er UV behandlet og farvebestandige. Tusind tak for interessen. Med venlig hilsen Kaethe Fog

The creative comes from my mother's side, where there are several artists now and back in time. When I remember back, I have been drawing and painting ever since I have been able to hold on to a pencil. As a 16 year old, I applied for admission to the design school (art) and completed with a bachelor's degree 4 years later. I have worked for several well-known companies and magazines as a designer and have always been very busy. I also returned to the Design School to teach, so I taught there, for a number of years. I had (subsequently) a very exciting design project in Bolivia, for the Danish Chamber of Commerce where I visited several factories there to find the most suitable for a production, so I was in Bolivia quite a few times. Subsequently, I continued to work with some of the Bolivian companies. For 10 years I had a shop with applied art, where I, among other things. sold my own photo collages. I have always worked with design, shape and colors and have always been working on assignments. Despite the fact that I have always been fully occupied with my work, I have always passionately wished to be able to spend all my time on art. It is possible now and I started about 1 year ago full time. I now work with digital art, which offers many creative possibilities that are not possible by painting on canvas, but I also work with painting / collage in acrylic on canvas. Inspiration: Many years of work as a designer with countless trips to Milan, Florence and Paris. Fashion show, catwalk, beautiful models, beautiful fabrics and beautiful colors. Enthusiasm for the fantastic works of the ancient masters of the art of painting, especially the artists of the 1800-1900s, where I use elements in the collages, which hereby appear in another image composition as beautiful dreamlike figures. In particular, I have often visited Paris, several times a year and all the way back from the 80s, where there were still "real" Parisian women to be seen on the streets. I was a collector of the previously piquant photographs of easy-going ladies in Paris. Now I use them in some of my collages which are nostalgic looks back in a romanticized picture of life in Paris. My photo collages are all unique (only 1 print of each) that are made professionally by a subcontractor such as giclee print on canvas with frame. The images are UV treated and color fast. Thank you very much for your interest. Sincerely, Kaethe Fog